Referat og Årsberetning 2017/2018

1. Valg af dirigent og referent.

Ove Gejl blev valgt som dirigent og Kristine Kaas Krog som referent.

2. Formandens beretning.

Året startede vanen tro med generalforsamling. Denne gang d. 30. Maj 2017 i Roklubbens hyggelige lokaler. Ryon og Claus modtog genvalg og var således valgt for 2 år. Suppleanterne blev genvalgt for 1 år og var Ove Gejl og Søren Kaas. Lise Sønnichsen Jensen modtog genvalg som revisor og Kai Mathiesen blev valgt som ny revisorsuppleant. For grundejerforeningen blev valg Helge Kærgaard, men han blev siden hen afløst af Maja Gram.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kristine som formand og Claus som kasserer. 

For 2017 havde bestyrelsen planlagt at udskifte de stationære bord- og bænkesæt, der trængte og modernisere toiletbygningen samt renovere cykelstativer og ”p båse til trækvogne”. Det sidste mangler vi stadig og det kigger vi på i 2018. 

Vi fik herudover sat sat et ”Kryds og Bolle-spil” op på Skovlegepladsen samt en kæmpe xylofon - som i folkemunde hedder ”tæsk-o-fonen” - på den lille skovlegeplads i Temposkoven. Vi har ligeledes fået en ”talerstol”, som kan rumme vores eventyr foran eventyrbænken. På denne måde, håber vi at de holder lidt længere (læs: ikke bliver stjålet) Disse tre fine aktiviteter er fremstillet af vores ”skovmand” Kim Madsen i hans fritid. 

Der er blevet gennemført sommerklargøring af pladsen i form af gennemgang af udslidte og dårlige ting.

Som noget helt ekstraordinært besluttede bestyrelsen af sponsorere 10 bord/bænkesæt langs cykelruten til øst i plantagen. Disse er blevet etableret og er nu med til at højne cykeloplevelsen og dermed aktiviteterne på Fanø til glæde for både lokale og gæster.  

Herudover overvejede bestyrelsen at anlægge et balance område i Sheerwood skoven, men dette er sidenhen blevet til en ”Sherwood borg”, som vi ved hjælp af frivillige arkitekter har fået udarbejdet tegninger på. Bestyrelsen arbejder lige nu på tidsplan og budget og forventer at borgen kan igangsættes i løbet af 2018. 

Vi har aftalt med Ridelauget på Fanø, at der etableres en pausefold nord for parkeringspladsen ved indgangen til legepladsen. Pausefolden anlægges af Naturstyrelsen, betales af Støtteforeningen og vedligeholdes af Ridelauget. Den er desværre ikke blevet anlagt endnu, da byggeriet skal et tur forbi Fredningsnævnet.  

Igen i år fik vi stor og grundig hjælp af vores rengøringshold, som trofast holder pladsen ren for affald og melder ind, hvis der er noget der mangler eller er gået i stykker. Det ene ægtepar har takket af og dem har vi takket for lang og tro tjeneste på skovlegepladsen. Vi kigger os om efter et nyt par, der vil hjælpe på pladsen. 

Vi takkede de frivillige ved den årlige sommerfest, hvor vi igen i år også havde indbudt de gavmilde sponsorer med familie. Både Brugsen, Rindby Supermarked og Super Spar var med til at sponsorere maden. Tak for mad og hyggeligt samvær. 

Da kontingent indbetalingerne desværre er faldet markant, har vi bestilt skilte med kontonummer og mobilepay nummer samt en høflig opfordring til indbetaling af støttebeløb. Kasserer og formand har endvidere sat en opfordring i Fanø Ugeblad og endnu en, i en kortere og mere overskuelig form, vil blive indrykket i Fanø Ugeblad og Fanø Posten. Hjemmesiden og Facebook er også blevet optimeret for at få flere til at give et støttebeløb.

Bestyrelsen forventer i det kommende år – ud over igangsættelse af Sherwood borgen - at opsætte en figur af Kronprinsens familie – Det vil være en god mulighed for at få endnu en figur af Julius og Vitalja og samtidig fejre Kronprinsens 50 års fødselsdag. Vi vil herudover i løbet af 2018 lave en gennemgang af grillhytten for medtagende stolper samt evt. rense og påføre olie. 

Bestyrelsen undersøger muligheden for at opsætning af besøgstæller på skovlegepladsen i samarbejde med Naturstyrelsen. Det er både fordi det kan være sjovt at se hvor mange der rent faktisk gæster pladsen hvert år og fordi det gode informationer og have, når man gerne vil søge penge til aktiviteter. 

Med ønsket om endnu et dejligt år fuldt af hygge og leg afslutter jeg hermed årsberetningen. 

På vegne af bestyrelsen i Skovlegepladsens Støtteforening

Kristine Kaas Krog

Formand

Beretningen blev godkedt.

3. Regnskab og fastsættelse af kontingent.

Claus Thyssen fremlagde rengskabet i sin egenskab af Kasserer. Der kan konstateres et stort fald i kontingentindbetalinger men heldigvis en stigning i støttebeløb fra gæster (kontant fra pladsen samt Mobilepay) Der er dog stadig omkring 40.000 kr mindre i årsindtægt end vi er vant til og dette bekymrer bestyrelsen. 

Formand og kassere har forsøgt forskellige tiltag – blandt andet udsendelse af opfordring til indbetaling via grundejerforeningerne, men dette har ikke været nok. Det kan virkelig mærkes at der ikke længere kommer fysisk girokort med rundt sammen med opkrævningen hos grundejerne. Der kom forlag om at genindføre girokort i for eksempel Fanø Ugeblad samt Tjek.

Regnskabet blev godtkendt.

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, revisor og suppleant for denne.

Kristine Kaas Krog og Knud Ingvardsen var på valg og begge modtog genvalg og blev valgt. Ove Gejl og Søren Kaas var på valg som supplenanter og modtog genvalg og blev valgt. Lise Sønnicksen Jensen modtog genvalg som Revisor og blev valgt og ligeledes modtog Kai Mathisen genvalg som revisorsuppleant. 

5. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der var ikke modtaget forslag

6. Eventuelt. Her kan ikke foretages afstemninger.

Vi talte om skraldespanden på toilettet, der ofte er meget fyldt. Bestyrelsen vil opsætte en mindre ble-spand og må denne måde ”tvinge” gæsterne til at tage deres affald helt med ud til p-pladsen og de egnede skraldespande. (Kristine køber en spand)

Gril-ristene trænger til udskiftning (Ryon sørger for opmåling og produktion af riste)

Vi skal have indkøbt en ny hånd-tørre til toilettet (Kim sørger for indkøb og installation)

Vi skal have en ny ”nøgle” til askebægeret. 

Vi annoncerer efter et hjælperhold mere på Facebook (Kristine)

Vi så tegninger på den planlagte ”Sherwood borg” – arbejdet afventer møde med Naturstyrelsen.

Vi vil lave p-båse til trækvogne og trillebør – 2018 eller 2019 projekt. 

Sommerfesten blev aftalt til 23/8 2018 kl 17.00

Hermed blev generalforsamlingen afsluttet. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Kristine Kaas Krog som formand og Claus Thyssen som kasserer. 

 

 

 

Fanø Skovlegeplads Støtteforening – Årsberetning 2016/2017

Året startede vanen tro med generalforsamling. Denne gang d. 10. Maj 2016 i Roklubbens hyggelige lokaler. Kristine og Knud modtog genvalg og var således valgt for 2 år. Suppleanterne blev genvalgt for 1 år og var Ove Gejl og Annette Posselt. Lise Sønnichsen Jensen modtog genvalg som revisor og Kai Mathiesen blev valgt som ny revisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kristine som formand og Claus som kasserer. I løbet af sommeren fik vi besked om at Jan Dorner var den nye repræsentant for grundejerforeningerne, men efter nogle måneder meddelte han desværre, at han ikke kunne få tid til at deltage. Annette Posselt meddelte også i løbet af efteråret, at hun grundet nyt job, måtte trække sig fra sin suppleantpost.

Det helt store projekt for 2016 var renovering af grillhyttens tag. Det var et kæmpe projekt og bestyrelsen regnede med at budget på omkring 200.000 kr. Det viste sig dog at blive væsentligt billigere på grund af vores velvillige lokale håndværkere og en kæmpe indsats fra Ryon og hans hold samt folkene fra Naturstyrelsen. Alt i alt lød regningerne for arbejde og materialer på 70.000 kr. Det må siges at være billigt for et smukt stråtag! En stor tak skal lyde til alle involverede i arbejdet med taget.

Udover almindeligt vedligehold af trækvognene har vi indkøb 2 helt nye trækvogne og 4 nye murerbør. Vi har udført vedligehold af eksisterede aktiviteter og alle figurerne er blevet renset med algefjerner i efteråret. I 2016 fik Robin Hood også sin Marion i Sheerwood Skoven og vi en smuk ugle, der byder gæsterne velkommen ved indgangen til legepladsen. Begge er udført Julius og Vitalja og sponsoreret af Danibo,

De nye figurer og det smukke tag kan ses på vores hjemmeside – www.fanoeskovlegeplads.mono.net og facebookside.

Da bestyrelsen mener, at støtteforeningen både har midler og overskud til at udvide aktiviteterne en smule, har bestyrelsen valgt at overtager endnu en legeplads, nemlig ”den lille skovlegeplads i Temposkoven”. Den blev i tidernes morgen anlagt af lokale ildsjæle og er over tid blevet udvidet og vedligeholdt af Ryon og hans hold. Den lille legeplads er skattet og brugt at lokale i Nordby og særligt af dagplejen. Den trængte dog efterhånden til en kærlig hånd og vi håber derfor, at alle synes, at det er en god ide, at støtteforeningen vil give tid og penge til dette sted også.

Bestyrelsen har ligeledes valgt at sponsorere 10 bord/bænkesæt til plantagen. De vil blive placeret på steder rundt omkring i området, ved cykel- og gangstier. Bestyrelsen mener, at dette vil højne oplevelsen for øens gæster og lokale og mener ligeledes, at dette kan holdes inden for skovlegepladsens formål.

Naturstyrelsen har ønsket at vi ”renoverer” vores vedtægter og i stedet tegner en samarbejdsaftale med dem. Dette vil give mere rene linjer idet vedtægterne i dag er en sammenskrivning af aftale og vedtægter. Forslag til nye vedtæger vil blive forelagt generalforsamlingen i aften den 30. Maj 2017. Samarbejdsaftale vil blive udfærdiget af Naturstyrelsen og blive underskrevet af formanden.

Vi er blevet kontaktet af 2 forskellige legepladser i landet angående vores flotte grillhytte. De har begge, uafhængigt af hinanden, efterspurgt tegninger og folk til at udføre arbejdet, da de bare så gerne vil have en lignende. Vi har forsøgt at hjælpe dem videre ved blandt andet at henvise til Ib Carlsen, ansat ved Naturstyrelsen, der i sin fritid har anlagt flere lignende hytter.

Igen i år fik vi stor og grundig hjælp af vores rengøringshold, som trofast holder pladsen ren for affald og melder ind, hvis der er noget der mangler eller er gået i stykker. Dem takkede bestyrelsen ved den årlige sommerfest, hvor vi igen i år også havde indbudt de gavmilde sponsorer med familie. Både Brugsen og Super Spar var med til at sponsorere maden. Tak for mad og hyggeligt samvær.

Bestyrelsen har i år valgt at droppe girokortene og er i stedet gået over til at udsende et brev sammen med grundejerforeningerne og skrive i Fanø Posten, Fanø Ugeblad og på Facebook. Kassereren er dog bekymret for faldende indbetaler og derfor må vi diskutere hvad vi ellers kan gøre. Der er dog ingen tvivl om at girokort er en saga blot.

For 2017 har bestyrelsen planlagt at udskifte de stationære bord- og bænkesæt, modernisere toiletbygningen samt renovere cykelstativer og ”p båse til trækvogne”. Vi har også sat et nyt familiespil op, Kryds og Bolle. Det meget fine spil er fremstillet af vores ”skovmand” Kim Madsen i hans fritid.

Herudover overvejer bestyrelsen at anlægge et balance område i Sheerwood skoven og vi har aftalt med Ridelauget på Fanø, at der etableres en pausefold nord for parkeringspladsen ved indgangen til legepladsen. Pausefolden anlægges af Naturstyrelsen, betales af Støtteforeningen og vedligeholdes af Ridelauget.

Bestyrelsen har anskaffet et brændemærke, der kan brænde vores navn ind i aktiviteter og trækvogne – på denne måde håber vi at kunne minimere tyveri.

Med ønsket om endnu et dejligt år fuldt af hygge og leg afslutter jeg hermed årsberetningen.

På vegne af bestyrelsen i Skovlegepladsernes Støtteforening

Kristine Kaas Krog, Formand

Fanø Skovlegeplads Støtteforening – Årsberetning 2015/2016

Året startede vanen tro med generalforsamling. Denne gang d. 19. Maj 2015 i Roklubbens hyggelige lokaler. For at få helt styr på medlemmerne og hvordan de genvælges blev Kristine valgt for 1 år sammen med suppleanterne. Claus og Ryon var på valg og valgte begge at genopstille. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kristine som formand og Claus som kasserer.

Der er blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2015/1016 ud over denne generalforsamling. Herudover har vi afholdt vores årlige sommerfest.

Udover almindeligt vedligehold af trækvogne, kasser og eksisterede aktiviteter, er Sherwood skoven blevet inkluderet i vores træskulptur samling med en flot hestebænk og en stolt Robin Hood.

I denne sæson har vi renoveret bålstederne og der er er blevet etableret et solsejl over en af sandkasserne, således at små børn lege i skyggen.

Naturstyrelsen har endelig fået opsat skilte på tysk og engelsk ved Postvejen således at det passer sammen med øens øvrige turistinformationer.

Den nye figur, bænk og solsejl kan ses på vores hjemmeside – www.fanoeskovlegeplads.mono.net og facebookside.

Igen i år fik vi stor og grundig hjælp af vores rengøringshold, som trofast holder pladsen ren for affald og melder ind, hvis der er noget der mangler eller er gået i stykker. Dem takkede bestyrelsen ved den årlige sommerfest, hvor vi igen i år også havde indbudt de gavmilde sponsorer med familie. Kødet til grillen blev vanen tro sponsoreret af Rindby Supermarked. Tak for mad og hyggeligt samvær.

Herudover er Skovlegepladsen blevet begunstiget med flere forskellige donationer.

Indkommet i kontingenter: 56.000,-, Indkommet i den opstillede sparebøsse: 12.900,-

I 2015 er der ikke indgået sponsorpenge.

Vi er også i færd med at udvide vores indsamlingsmuligheder, idet at vi i år både vedlægger girokort i Fanø Ugeblad, i Fanø Extra. Vi har nu også både SWIPP og MobilePay. Vores nye indsamlings-telefonnummer vil blive sat op ude ved indsamlingsbøssen, på hjemmesiden og annonceret via Facebook.

I denne sæson er overskriften nyt tag på Grill hytten. Herudover planlægger vi en ny figur fra Julius og Vitalja, denne gang ved indgangen. Vi planlægger at indkøbe 3 nye trækvogne og give alle figurer og aktiviteter får algefjerner i efteråret. Ellers står det kun på almindeligt vedligehold.

Med ønsket om endnu et dejligt år fuldt af hygge og leg afslutter jeg hermed årsberetningen.

På vegne af bestyrelsen i Skovlegepladsens Støtteforening

Kristine Kaas Krog

Formand

Skovlegepladsens Støtteforening, Fanø – Årsberetning 2014/2015

Året startede vanen tro med generalforsamling. Denne gang d. 20. maj 2014 i Roklubbens hyggelige lokaler. Vores tro og dygtige formand Grethe Christensen havde desværre valgt ikke at genopstille som formand, så vi var nødsaget til at vælge en ny. Bestyrelsen vil gerne takke Grethe for det store arbejde hun har gjort for skovlegepladsen.

Anette Posselt og Knud Ingvardsen trådte ind i bestyrelsen i stedet for Grethe Kristensen og Kristine Kaas Krog. Sidstnævnte blev i stedet blevet valgt som suppleant sammen med Ove Gejl. Under konstitueringen blev Kristine dog valgt som formand, så vi så os nødsaget til at lave lidt om på suppleanter og medlemmer (Kristine Kaas Krog byttede plads med Anette Posselt). Vi ser det dog kun som en formalitet, da vores supplanter også er aktive i arbejdet og deltager i møderne.

Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2014/1015 ud over denne generalforsamling. Herudover har vi afholdt en indvielsesfest samt vores årlige sommerfest.

Udover almindeligt vedlighold af trækvogne, kasser og eksistrede aktiviteter, er Eventyrskoven blevet fuldendt med en flot statue af HC Andersen, den grimme ælling og en bænk med en af hundene fra “Fyrtøjet”. Igen i år var det Danibo der stod for regning til Vitalje og Julius. Agerbo Blikkenslager stod for et smukt kobberbånd til HC Andersens hat.

Vi har herudover fået nye aktiviteter på pladsen idet Frits Brinch og Sønner har stået for anlæg af en petanquebane, der er blevet fuldendt i form af bord-bænkesæt, river og stolper af de gæve mænd i bestyrelsen. Ryon og team har desuden lavet et nyt familiespil, der godt kan trække tænder ud, hvis man ikke arbejder sammen.

Vi fejrede disse nye aktiviteter og figurer ved en indvielsesfest den 6, juli hvor kagen blev sponsorerer af Fanø Bageri. Tusind tak til alle sponsorer, uden jer var vores skovlegeplads ikke det den er i dag! Også tak til alle der deltog i festlighederne.

De nye aktiviteter og figurer kan ses på vores hjemmeside – www.fanoeskovlegeplads.mono.net og facebookside, som begge også er blevet offentliggjort i år.

Igen i år fik vi stor og grundig hjælp af vores rengøringshold, som trofast holder pladsen ren for affald og melder ind, hvis der er noget der mangler eller er gået i stykker. Dem takkede bestyrelsen ved den årlige sommerfest, hvor vi i år også havde indbudt de gavmilde sponsorer med familie. Kødet til grillen blev sponsoreret af Rindby Supermarked. Tak for mad og hyggeligt samvær.

Herudover er Skovlegepladsen blevet begunstiget med flere forskellige donationer. Herfra kan nævnes 2600 kr. fra Lopperne i Strien, 2550 fra Rindby Supermarked samt omkring 60.000 kr. fra de omtrent 750 øvrige støttemedlemmer. Hermed er der jo slet ikke regnet dem med, der kaster penge i indsamlingsbøssen på pladsen. En stor tak skal lyde til alle! Uden alle disse store og små donationer kunne vi ikke vedligeholde og udvikle vores skønne Skovlegeplads som faktisk er berømmet.

I år fik vi nemlig besøg af et hold fra Rømø, som også ønsker at etablere en lignede legeplads i samarbejde med Naturstyrelsen. De var meget imponerede af kvaliteten og omfanget af Fanøs Skovlegeplads, men også af det sammenhold der er omkring pladsen. Fanø Skovlegeplads er nemlig speciel, fordi der er en unik kombination af private donationer, frivillig arbejdskraft, sponsorater fra erhvervslivet og et tæt samarbejde med Naturstyrelsen. Vi håber de må komme videre i deres arbejde og skabe et lignede sted på Rømø.

Vi har også haft lidt udfordringer på pladsen i år, idet nogle ikke kan lade vores eventyr blive i kassen til ærgrelse for vores øvrige gæster. Vi har printet nye og håber at gæsterne i næste sæson er knap så langfingrede. Det værste var dog at vores indsamlingsbøsse blevet brækket op og tømt for penge. Dette var vi meget kede af og overvejede om vi ønskede at sætte en ny op. Med stor hjælp fra Knud Ingvardsen og den velvillige sponsor Eigil Hansen fra Nordrep fik vi dog geropsat en forhåbentlig indbrudssikker indsamlingsbøsse.

Vi er også i færd med at udvide vores indsamlingsmuligheder, idet at vi i år både vedlægger girokort i Fanø Ugeblad, i Fanø Extra og er ved at etablere mobilbank, så vi kan modtage penge via SWIPP. Vores nye indsamlings-telefonnummer vil blive sat op ude ved indsamlingsbøssen, på hjemmesiden og annonceret via Facebook.

Til næste sæson planlægger vi indtil videre at renovere bålstederne og der er kommet et forslag fra en familie om at opsætte et solsejl over en af sandkasserne, således at små børn lege i skyggen. Det efterkommer vi naturligvis.

Herudover har vi bedt Naturstyrelsen om at opsætte skilte på tysk og engelsk ved Postvejen således at det passer sammen med øens øvrige turistinformationer. Vi håber at dette også kommer på plads i 2015.

Med ønsket om endnu et dejligt år fuldt af hygge og leg afslutter jeg hermed årsberetningen.

 

På vegne af bestyrelsen i Skovlegepladsens Støtteforening

Kristine Kaas Krog

Formand