Støt Skovlegepladsens Støtteforening med et bidrag

Vi er en lille gruppe entusiaster, Skovlegepladsens Støtteforening, der forestår udviklingen og vedligeholdelsen af Skovlegepladsen her på Fanø.

Vi bruger midler på at udvikle pladsen med nye aktiviteter og vedligeholde, de der allerede er etableret. Skovlegepladsen ejers af Naturstyrelsen, men driftes og udvikles hovedsageligt via økonomisk støtte fra gæsterne på pladsen.

Efter vi forrige år blandet andet fik nyt stråtag på grillhuset, etableret familiespil og lavet yderligere reparationer på pladsen, regner vi med i 2018 at opføre en legeborg i Sherwood Skoven. Vi budgetterer med, at dette arbejde vil koste ca. kr. 200.000. 

Vi appellerer derfor til jeres velvilje og håber fortsat, at mange vil støtte Skovlegepladsen økonomisk. Støttebeløb kan indbetales til reg, nr. 9684 konto 6520517977 i Fanø Sparekasse eller ved overførsel via MobilePay: 71485. 

På forhånd mange tak

Skovlegepladsens Støtteforening

Bestyrelsen i Skovlegepladsens Støtteforening

Som valgt på Generalforsamlingen i maj 2017 og efterfølgende konstitueret:

Kristine Kaas Krog (Formand)

Claus Thyssen (Kasserer)

Ryon Petersen (Medlem)

Knud Ingvardsen (Medlem)

Maja Gram (repræsentant for grunderejerforeningerne i sommerhusområderne)

Søren Kaas (Suppleant)

Ove Gejl (Suppleant)

Lise Sønnichsen Jensen (Revisor)

Kai Mathiesen (Revisorsuppleant)